NDËRTIME

INFINITY AL si nje kompani ndertimi e licensuar nga Ministra e Infrastruktures dhe Energjise, mer persiper te realizoje ndertime te kategorive te ndryshme civile dhe industriale duke perfshire rikonstruksione apo ndertime per kapanone industriale, vila, ndertesa te ndryshme shumekateshe, etj. Gjatë gjithë aktivitetit të saj, ashtu si ne te gjitha sherbimet e tjera dhe ne ate te ndertimit, kompania jonë është dalluar për korrektësi dhe cilësi të padiskutueshme. Të gjitha objektet e mara persiper nga kompania jonë kanë përfunduar brenda afatit të caktuar dhe në përputhje të plotë me kërkesat e investitorit dhe standardet në fushën e ndërtimit. Mund te permendim ketu ndertimni e Kapanonit INFOSOFT ne Kashar, Tirane; Strukture Magazinimi 1KT “Mado” ne Tirane, etj